Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

Renier Deforche BVBA vindt uw privacy belangrijk. Zij handelt daarom in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 “tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. Als u uw persoonsgegevens aan Renier Deforche BVBA meedeelt, zullen die door haar worden verwerkt, bewaard en (her)gebruikt met het oog op de verwezenlijking van haar doel, bijvoorbeeld om u in de toekomst op de hoogte te houden van haar werking, van nieuwe of belangwekkende titels op de website of van haar acties en wedstrijden, of – indien u dat wenst – om u de elektronische nieuwsbrief te kunnen toezenden. Door het meedelen van uw persoonsgegevens aanvaardt u de verwerking en bewaring en het (her)gebruik van deze gegevens in de aangegeven zin.

Daarnaast kan Renier Deforche BVBA uw persoonsgegevens meedelen aan door haar zorgvuldig geselecteerde commerciële partners. Indien u dit niet wil, volstaat het een emailbericht te richten aan info@renier-deforche.com

Indien u niet langer wil dat Renier Deforche BVBA uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt voor één of meerdere van de aangegeven doeleinden. In dat geval worden deze gegevens meteen, of bij deelname aan een wedstrijd of actie uiterlijk op het einde hiervan, gewist uit het gegevensbestand van Info Systems – Renier Deforche BVBA, of wordt het de bewaring of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door u aangegeven zin. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. U heeft daarnaast steeds recht op inzage, controle en aanpassing van uw persoonsgegevens. Dat kan door een emailbericht te sturen aan info@renier-deforche.com.

Alle berichten die u aan Renier Deforche BVBA richt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zullen door haar binnen een redelijke termijn worden beantwoord. Als u uw thuisadres meedeelt aan Renier Deforche BVBA, zal u daarop alleen die informatie ontvangen die u heeft aangevraagd. U zal door Renier Deforche BVBA alleen telefonisch worden gecontacteerd als u dit zelf heeft gevraagd of als het nodig is voor de organisatie van een wedstrijd of actie (bv. als u een prijs gewonnen heeft).

Contactadres en zetel van Renier Deforche BVBA Nieuwe Gentweg 114 8000 Brugge, website: www.renier-deforche.com email: info@renier-deforche.com

www.renier-deforche.com maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Renier Deforche BVBA heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Contactpersoon privacybeleid

Als u vindt dat het privacybeleid van Renier Deforche BVBA niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving of als u nog vragen daaromtrent heeft, kan u steeds contact opnemen met Renier Deforche BVBA: schriftelijk aan het contactadres of digitaal via info@renier-deforche.com de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Contactadres: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, T. (02) 213 85 40, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be Op de website van de Commissie vindt u alle praktische informatie over de privacywetgeving en kan u de volledige wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten raadplegen.